Ayodhya, Gaya, Nalanda and Patna /Sonpur

Ayodhya:Akaaro Brahmatah proktam YakaaroVishnuruchyate, Dhakaaro Rudra rupascha Ahodhyaanaama raajate/ Sarvopa Paatakairyuktair rahmahatyaadi paatakai, Na yodhyaa shaktate yasmaattaam ayodhyaam tato viduh/ (Skanda Purana, Vaishnava Khanda Ayodhyaa) Ayodhyaa is defined as ‘ A- kaara is Brahma, Ya-kaara is Vishnu and Dha-kaara is… Continue Reading