Kashi Mahatmya

Kashyaam Vidhaatumamarairapi Divya Bhumou satirthalinga gananaarchana to na shakyaa, yaaneeha gupta vivartaani puraatanaani siddhhaani yojitakarah pranamaami tebhyaha/ ( The number of Holy Tirthas and Shiva Lingas in Kashipura worthy of worship is impossible to count even by Deva ganas. I… Continue Reading