Phala Shruti of Markandeya Purana

Chatuh Prashna samopetam Puraanam shrutvapunascha they paapam kalpakoti shathai krutam/ Brahmahatyaadi paapaani yaanyaayaanya shubhaanicha, taani sarvaani nashyantitrunaam vaatahatam yathaa/ pushkarey daanamjo punyam shravanaasya jaayatey, Sarva Vedaadhika phalam samaapthyaachadh gacchati / (Listening to this highly virtuous Markandeya Purana with Four Questions… Continue Reading