Part 1. Bhimashankar Dham Guwahati Assam

April 2011 while watching Om Namah Shivay in Sahara one TV channel in Guwahati, I came to know about the story of Bhimasur. Kumbhakarna had love with Karkati, daughter of Patal Loke King. When Ravana came to invite Karkati’s father… Continue Reading

Dvadasa Jyotirlinga Stotra

Saurashtre Somanathamcha Srisaile Mallikarjunam Ujjayinya Mahakalam Omkaramamaleswaram Paralyam Vaidyanathancha Dakinyam Bheema Shankaram Setu Bandhethu Ramesam Nagesam Darukavane Varanasyantu Vishwesam Tryambakam Gautameethate Himalayetu Kedaaram Ghrishnesamcha shivaalaye Etani jyotirlingani Saayam Praatah Patennarah Sapta Janma Kritam paapam Smaranena Vinashyati

Namami shamishaan – Download lyrics & Print PDF – Sanskrit / Hindi and English

श्री रुद्राष्टकम् – Sri Rudrashtakam Lyrics Downloadable PDF documents, in Sanskrit Hindi English. Also available in large font for the aged or visually impaired. Sri Rudrashtakam – ShivShankar.in – Sanskrit – Large Font Sri Rudrashtakam – ShivShankar.in – English Sri Rudrashtakam… Continue Reading

श्री रुद्राष्टकम् – Sri Rudrashtakam

श्री रुद्राष्टकम्|| Sri Rudrashtakam नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं| निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेङहं||१|| Namami shamishaan nirvaan rupam Vibhum vyapakam brahma vedswaroopam Nijam nirgunam nirvikalpam niriham Chidakash maakaash vasam bhajeham निराकारमोंकारमूलं तुरीयं गिरा ग्यान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल… Continue Reading